Badosk 4-5 mars 2017

Kom och träna på Badosk du som är 6-13 år

https://badosk.wordpress.com/

Plats: Bifrostkyrkan Lantbruksgatan 2 Mölndal Hållplats Bifrost